O Firmie

Jesteś›my firmą… rodzinną…, która dzię™ki doś›wiadczeniu i wiedzy zdobywanej i przekazywanej od pokoleń„ oraz wykorzystaniu profesjonalnych narzę™dzi i najnowszych technik ś›wiadczy usługi ciesielsko-dekarskie na najwyższym poziomie.

Szczególną… uwagę™ zwracamy na jakoś›ć‡, wysoki standard i terminowość‡ wykonywania naszych usług.

Zapewniamy bezpłatną… wycenę™ i zapraszamy do zapoznania się™ z naszą… ofertą….

Oferta: Dachy

Wykonujemy wszystkie inwestycje zwią…zane z dachem:

  • - wieżby dachowe, krycie dachów (każdy rodzaj pokrycia),
  • - przebudowy i remonty dachów,
  • - montaż okien w istnieją…cych pokryciach,
  • - obróbki blacharskie, podbitki, podsufitki, prace murarskie zwią…zane z przebudową… dachu,
    - demontaż pokryć‡ zawierają…cych azbest (posiadamy zezwolenie na terenie całego kraju)
  • -odś›nieżanie, malowanie pokryć‡, różnego rodzaju zadaszenia,
    - renowacja domów drewnianych,
  • - inwestycje "z własnym materiałem"

Oferta: Rynny

Nasza firma poza ś›wiadczeniem usług ciesielsko-dekarskich zajmuje sią™ również produkcją…, sprzedażą… i montażem rynien
w systemie cią…głym.
System ten cieszy sią™ coraz wię™kszą… popularnoś›cią… przede wszystkim dzięki wyeliminowaniu połą…czeń„, oraz niskim kosztom produkcji.
Rynny produkowane są… z najwyższej jakoś›ci blachy aluminiowej, stalowej, ocynkowanej, miedzianej oraz tytanzinkowej dzię™ki czemu nie wystę™puje zjawisko korozji rynien. Produkcja odbywa sią™ bezpoś›rednio na placu budowy co eliminuje możliwoś›ć powstania uszkodzeń„ w trakcie transportu.

Telefon kontaktowy: 783 255 923; 607 500 667
Napisz do nas

Wykonanie ZMSC.PL na podstawie www.templatemonster.com